Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobility

Regeringsadvies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering omtrent vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een gunstig advies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering omtrent het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Lees verder - 09/03/2018 14:07

Kick-off voor MAiDEN project

Vandaag, 9 maart 2018, kwamen de kustwachtpartners bijeen voor de kick-off meeting van het MAritime Information Data Exchange Network (MAiDEN) project. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Als onderdeel van het EU maritiem beleid, heeft het Directoraat Generaal voor Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie de oproep tot voorstellen ter "Implementatie van de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor het maritieme gebied van de EU " ondersteund. Als één van de drie succesvolle projecten werd aan MAiDEN een subsidie van € 749.608 toegekend, wat een vlottere uitwisseling van informatie tussen de partners mogelijk moet maken.

Lees verder - 09/03/2018 10:16

Eerste laureaten FRDO persprijs Duurzame Ontwikkeling 2018: de transitie in Vlaanderen door een Franstalige bril

Volgende woensdag 7 maart (23u) is er op La Deux van de RTBF  een speciale uitzending van Alors, on change!  Ter gelegenheid van zijn 50e editie steekt het team de taalgrens over en gaat op bezoek in Gent, volgens vele waarnemers een stad waar de transitie het duidelijkst vorm krijgt, en interviewt ook elders in Vlaanderen mensen die op een duurzame manier bezig zijn. 

Lees verder - 05/03/2018 12:49

Verlenging van de overheidsopdracht voor de aanmaak en distributie van rijbewijzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de verlenging van de overheidsopdracht voor de aanmaak en distributie van rijbewijzen.

Lees verder - 22/02/2018 14:09

FOD Mobiliteit vereenvoudigt inschrijvingsprocedure voertuig bij verhuis

Vanaf 19 februari veranderen sommige regels voor het inschrijven van voertuigen. Deze wijzigingen betekenen in de eerste plaats een vereenvoudiging voor de burger.

Lees verder - 15/02/2018 13:45

Investeringsplannen 2018-2020 en strategische investeringsplannen 2018-2031 van de NMBS en Infrabel

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot principieel akkoord met de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 en de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 van de NMBS en Infrabel. 

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Revaluatie van de ontvangen offertes in het kader van de overheidsopdracht voor de aanmaak van rijbewijzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de intrekking van de beslissingen over de gunning van de overheidsopdracht voor de aanmaak van rijbewijzen en met de revaluatie van de ontvangen offertes.

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Organisatie van sociale verkiezingen bij de NMBS - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de organisatie van sociale verkiezingen bij de NMBS.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Passagiersrechten: geen lege doos

Minister van Mobiliteit François Bellot en de FOD Mobiliteit volgen de recente golf van annuleringen van vluchten door Ryanair van dichtbij op. Naar aanleiding van verschillende berichten in de pers herhaalt de FOD Mobiliteit de rechten van de klanten en de plichten van de luchtvaartmaatschappijen. Ook via de sociale media zal de FOD Mobiliteit de burger inlichten.

Lees verder - 05/01/2018 15:57

Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat het bestaande privaat- en publiekrecht inzake zee- en binnenvaart moderniseert door de invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek.

Lees verder - 22/12/2017 15:55