Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobility

Beroep tot nietigverklaring van een decreet van het Waalse Gewest over een vliegverbod voor drones boven natuurreservaten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de instelling van een beroep tot nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof van het decreet van het Waalse Gewest dat een vliegverbod oplegt voor drones boven natuurreservaten.

Lees verder - 19/07/2019 16:37

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

Lees verder - 19/07/2019 16:37

Eéngemaakt Belgisch luchtruim wissel op de toekomst voor Belgische luchtvaartsector

Vier partners werken samen aan implementatie Airspace Vision 2030


Luchtruim wordt een schaars goed. Door de toename van het luchtverkeer en het aantal gebruikers van het luchtruim zijn de limieten ervan wereldwijd stilaan bereikt. Vier partners werkten aan een gezamenlijke visie over het Belgische luchtruim voor 2030. Een functionele indeling van het luchtruim, een efficiënt en flexibel beheer ervan en een optimale dienstverlening door de partners zullen zorgen voor meer capaciteit voor alle gebruikers. De veiligheid van het luchtverkeer blijft uiteraard prioritair.

Lees verder - 19/07/2019 07:23

Wijziging aan het beheerscontract tussen de staat en skeyes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit belast met Belgocontrol François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de staat en skeyes goedkeurt voor de implementatie van de civiele en militaire synergieën.

Lees verder - 12/07/2019 16:09

Aanpassing van de NOTAM over Boeing B737MAX

Het vliegverbod van de Boeing B737MAX is tot het einde van het jaar verlengd. Dit verbod kan echter vroeger opgeheven worden of nog verlengd worden. Alles hangt af van de uitvoering van de verbeteringen en de validatie hiervan door het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid en het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Lees verder - 08/07/2019 15:59

PERSUITNODIGING: Kick-off Belgian Civil Drone Council

Dinsdag 2 juli vindt de kick-off meeting van de Belgian Civil Drone Council plaats. De Belgian Civil Drone Council is een uitwisselingsplatform dat alle partners uit de dronesector bij elkaar brengt en wil zorgen voor een continue dialoog over technologische, operationele en regelgevende onderwerpen. De partners willen informatie en ervaring uitwisselen en de samenwerking bevorderen om van de Belgische sector van civiele drones een wereldwijde topspeler te maken én de veiligheid te garanderen.

Lees verder - 28/06/2019 12:20

Het kentekenbewijs in een nieuw jasje

Op 1 juli 2019 treedt een nieuwe versie van het Belgisch kentekenbewijs in werking. De kleuren en het formaat blijven behouden, enkel de inhoud werd herzien.

Lees verder - 25/06/2019 14:06

24.06.2019 - Persbericht - Een nieuwe naam voor een nieuwe brug

Dit najaar start Beliris met de bouw van een nieuwe brug over het kanaal Charleroi-Brussel-Antwerpen. De brug verbindt de Simon Bolivarlaan met de Havenlaan ter hoogte van de Picardstraat. Beliris en Stad Brussel doen een oproep aan de Brusselaar om een naam voor deze nieuwe brug te vinden!

Lees verder - 24/06/2019 13:45

Bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord over de financiering van de strategische spoorwegprojecten in het Waalse Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Waalse Gewest goed over de financiering van de strategische spoorwegprojecten.

Lees verder - 21/06/2019 16:56

Samenwerkingsakkoord met het Waalse Gewest rond het gewestelijk prioritair spoorwegproject 'Athus-Mont-Saint-Martin'

Op voorstel van de minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot keurt de ministerraad het eerste deel van het uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest goed betreffende de realisatie van prioritaire spoorwegprojecten die genieten van bijkomende financiering van het Waalse Gewest.

Lees verder - 21/06/2019 16:55