Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen benoemt.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Uniek platform voor het beheer van auteurs- en naburige rechten door muziekgebruikers in het openbaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een uniek platform creëren voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten door gebruikers van muziek in het openbaar.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

Lees verder - 15/03/2019 15:14

Innovatieve economische modellen kunnen bijdragen aan een duurzaam mobiliteitssysteem - Onderzoeksrapport Transport & Mobility Leuven

Deelauto’s, deelfietsen, carpooling, elektrische steps, fietskoeriers ... dankzij de informatietechnologie zijn er de voorbije jaren nieuwe manieren ontstaan om ons te verplaatsen of goederen te vervoeren. Zullen deze innovaties – zij het technologisch of organisatorisch – de groeiende mobiliteitsproblemen oplossen waarmee België wordt geconfronteerd? Zullen ze de realisatie van de klimaatakkoorden van Parijs mogelijk maken? Zullen ze de kwaliteit verbeteren van de lucht die we inademen? Welke soorten initiatieven moeten door de overheden worden gesteund en hoe?

Lees verder - 28/02/2019 12:20

28.02.2019 - Inhuldiging Jourdanplein

Het Jourdanplein onderging een volledige transformatie. De parking verhuisde naar een parkeergarage in de Maalbeeklaan, zodat Jourdan nu een écht plein kan zijn met bomen, banken, terrassen en een fontein. Kom samen met ons de nieuwe inrichting ontdekken op 28 februari om 10u.

Lees verder - 27/02/2019 13:23

Goedkopere straalverbindingen in witte zone’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed over private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad brengt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een eensluidend advies uit over het ontwerp van ministerieel besluit dat de verlenging hernieuwt van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Persbericht - Laatste rechte lijn voor de Opleidings- en tewerkstellingspool

Beliris heeft de constructie van de eerste Opleidings- en tewerkstellingspool in het Brussels gewest afgerond. In 2 jaar tijd heeft het federale team ten dienste van Brussel in de industriezone Erasmus-Noord te Anderlecht een nieuw gebouw van 7.228 m² opgetrokken bestemd voor opleidingen voor industriële en technologische knelpuntberoepen. Het gebouw zal nu worden uitgerust door de toekomstige beheerder, Technicity.brussels. De opening is voorzien voor het najaar van 2019.

Lees verder - 16/01/2019 17:26

16.01.2019 - Persconferentie - Laatste rechte lijn voor de Opleidings- en tewerkstellingspool

In Anderlecht investeerde Beliris in een nieuw gebouw van 7.228 m²  die volledig gewijd zal zijn aan de opleiding en tewerkstelling van Brusselaars. Technicity.brussels, de toekomstige beheerder van het centrum, zal het gebouw nu verder uitrusten tegen september 2019.

Ontdek zelf deze belangrijke schakel voor de opleiding en tewerkstelling in het Brussels Gewest op 16 januari 2019 om 15u in aanwezigheid van: 

  • Didier Reynders, vice-premier bevoegd voor Beliris,
  • Rudi Vervoort, Brussels minister-president,
  • Didier Gosuin, Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economie en Tewerkstelling, en
  • Hilde Verbeeck, Voorzitter van de raad van bestuur van   Technicity.brussels.
Lees verder - 15/01/2019 15:10

Toezicht op de diamantsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over maatregelen rond het toezicht op de diamantsector.

Lees verder - 30/11/2018 15:22