Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defence

Overheidsopdracht voor Defensie: bewaking van vier militaire kwartieren

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de bewaking van vier militaire kwartieren.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Overheidsopdracht voor Defensie: realisatie van een onderhoudsloods voor de luchthaven van Melsbroek

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor Defensie.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Maritieme activiteiten in het kader van de Maritime Capacity Building 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de militaire inzet voor maritieme activiteiten in het kader van de Maritime Capacity Building 2019 (MCB19).

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Deelname van Defensie aan de operatie Barkhane in Tjaad

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de inzet van één militair in het hoofdkwartier van de operatie Barkhane in Tjaad.

Lees verder - 22/02/2019 14:25

Voortzetting van de vorming van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de voortzetting van de vormingsopdracht van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019.

Lees verder - 15/02/2019 15:16

Inzet van een beveiligingsdetachement voor de Belgische ambassade in Ouagadougou

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de inzet van een beveiligingsdetachement voor de Belgische ambassade in Ouagadougou in Burkina Faso.

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Externe mobiliteit van de militairen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de externe mobiliteit van de militairen wijzigt.

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Aantal managementfuncties bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het aantal managementfuncties bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA) vaststelt.

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Werving en professionele evaluatie van militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de werving en de professionele evaluatie van militairen wijzigt.

Lees verder - 25/01/2019 15:44

Overheidsopdracht voor de huishoudelijke schoonmaak van militaire gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de lancering van een meerjarige overheidsopdracht van diensten voor de huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen in de kwartieren op de plateaus van Brugge, Beauvechain, Leopoldsburg en Florennes.

Lees verder - 18/01/2019 15:15