Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public procurement

Wijziging van de rechtsbeschermingswet over overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed dat de bepalingen van de rechtsbeschermingswet aanpast over overheidsopdrachten en opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Lees verder - 03/06/2016 17:22

Open offerteaanvraag voor schoonmaakdiensten van het North Galaxy-complex

De ministerraad gaat op voorstel van de minister van Financiën akkoord met het opstarten van een open offerteaanvraag voor schoonmaakprestaties in het North Galaxy-complex in Brussel. 

Lees verder - 29/03/2016 16:15

Omzetting van twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op initiatief van eerste minister Charles Michel in tweede lezing een voorontwerp van wet goed, dat twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten in het Belgische recht omzet. 

Lees verder - 18/12/2015 16:52

Concessieovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed waarin de Europese richtlijn over concessieovereenkomsten wordt toegepast in het Belgische recht.

Lees verder - 27/11/2015 16:09

Overheidsopdracht voor berging van het schip Flinterstar

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Bart Tommelein een overheidsopdracht goed voor de berging van het schip Flinterstar.

Lees verder - 16/10/2015 10:28

Omzetting van twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op initiatief van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed, dat twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten in Belgisch recht omzet.

Lees verder - 24/09/2015 14:56

Beliris: bijakte nr. 2 bij de ontwerpersopdracht voor de heraanleg van de centrumlanen van Brussel

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Beliris Didier Reynders akkoord met het afsluiten van een bijakte nr. 2 bij de ontwerpersopdracht voor de heraanleg van de centrumlanen van Brussel. 

Lees verder - 04/09/2015 17:01

Meerjarige opdracht cateringdiensten 2015-2019 ten behoeve van de federale open opvangcentra

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken stemt de ministerraad in met het opstarten van de procedure voor de gunning van de overheidsopdracht Cateringdiensten 2015-2019 ten behoeve van de federale open opvangcentra van Fedasil.

Lees verder - 19/03/2015 12:32

Elektronische overheidsopdrachten: het leven van de ondernemingen en administraties vereenvoudigen

e-Procurement, het platform dat het mogelijk maakt alle procedures en transacties van overheidsopdrachten online te verrichten, overschrijdt de kaap van 100.000 bekendmakingen en 10.000 elektronische openingen. In haar bijna 10-jarig bestaan, kende de informatisering van de overheidsopdrachten in België een mooie progressie. Ons land kan hiermee beschouwd worden als een voorloper in Europa. Gelet op de gunstige wetgevende context zou deze trend de komende jaren moeten worden bevestigd.

Lees verder - 20/08/2014 11:57

Ontwerp van omzendbrief voor duurzame overheidsopdrachten

De ministerraad keurt een ontwerp van omzendbrief goed rond de integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instanties. 

Lees verder - 25/04/2014 16:27