Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pensions

Welvaartsaanpassing van een aantal pensioenen voor werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers aan de welvaart aanpast.

Lees verder - 13/03/2015 12:19

Bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. 

Lees verder - 06/03/2015 14:08

Verhoging van het minimumpensioen van zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed over de harmonisering in de pensioenregelingen. 

Lees verder - 13/02/2015 13:28

Bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. Die bepalingen werden voorgelegd aan het sociaal overleg in Comité A. 

Lees verder - 13/02/2015 13:28

Aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen. 

Lees verder - 30/01/2015 11:36

Berekening van het pensioen van zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit definitief goed over de berekening van het pensioen van zelfstandigen.

Lees verder - 16/01/2015 16:27

Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de provinciale en plaatselijke besturen die lid zijn van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO. 

Lees verder - 18/12/2014 16:11

Responsabiliseringsbijdragen ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector voor 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen vaststelt van de responsabiliseringsbijdragen voor sommige werkgevers van de openbare sector voor 2014. 

Lees verder - 18/12/2014 16:11

Geleidelijke afstemming van de minimumpensioenen van de zelfstandigen op die van de loontrekkenden

Op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine neemt de ministerraad akte van het ontwerp van koninklijk besluit dat de geleidelijke afstemming van de minimumpensioenen van de zelfstandigen op die van de loontrekkenden wil voortzetten. Deze maatregel past in het kader van de uitvoering van het regeerakkoord. 

Lees verder - 27/11/2014 14:51

Pensioenmaatregelen

De ministerraad keurt in het kader van de programmawet en van verschillende ontwerpen van koninklijk besluit een aantal maatregelen op het vlak van de pensioenen goed.

Lees verder - 07/11/2014 14:26