Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pensions

Aanstelling van de leden en van de voorzitter van de Academische Raad op het vlak van pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de aanstelling van de leden en de voorzitter van de Academische Raad op het vlak van pensioenen. 

Lees verder - 25/06/2015 12:42

Bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. 

Lees verder - 19/06/2015 13:39

Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Nationaal Pensioencomité

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft de voorzitter en de ondervoorzitter van het Nationaal Pensioencomité aan te stellen. 

Lees verder - 05/06/2015 12:43

Vanaf nu vinden werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun online pensioendossier op mypension.be

mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde  informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Lees verder - 07/05/2015 09:44

Optimalisering van de competenties op het vlak van pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een nota goed rond de optimalisering van de competenties op het vlak van pensioenen. 

Lees verder - 30/04/2015 13:46

Persconferentie Ombudsdienst Pensioenen voorstelling Jaarverslag 2014 op 21 april 2015

 • Betaling van het pensioen voor iedereen op rekening?  Makkelijker gezegd dan gedaan
 • Eind van het jaar teveel bedrijfsvoorheffing ingehouden:  geen zorgen u  krijgt deze terug … maar na meer dan één jaar.  Gemengde loopbaan: u krijgt de teveel ingehouden bedrijfsvoorheffing wellicht terug op een verschillende datum en dit alles zonder al te veel uitleg
 • Meer dan 37.000 gepensioneerden met een gemengde loopbaan (werknemer- ambtenaar) minder vakantiegeld in 2014? Quid  in 2015?
 • Toepassing van het Only once principe laat toe de schuld te verminderen of te annuleren.
 • Vrijstelling van sociale bijdragen = Vrijstelling van pensioen?
 • Zelfde minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen vanaf augustus 2016.

De Ombudsmannen voor de Pensioenen stellen het Jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst Pensioenen voor op dinsdag 21 april 2015 om 10:30 u. Zij zullen tekst en uitleg geven bij de hogervermelde items. Onmiddellijk daarna wordt het Jaarverslag officieel overhandigd aan de heer Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine en aan de heer Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Sociale integratie, Willy Borsus, bevoegd voor zelfstandigenpensioenen.

Lees verder - 17/04/2015 14:00

Persconferentie Ombudsdienst Pensioenen voorstelling Jaarverslag 2014 op 21 april 2015

 • Betaling van het pensioen voor iedereen op rekening?  Makkelijker gezegd dan gedaan
 • Eind van het jaar teveel bedrijfsvoorheffing ingehouden:  geen zorgen u  krijgt deze terug … maar na meer dan één jaar.  Gemengde loopbaan: u krijgt de teveel ingehouden bedrijfsvoorheffing wellicht terug op een verschillende datum en dit alles zonder al te veel uitleg
 • Meer dan 37.000 gepensioneerden met een gemengde loopbaan (werknemer- ambtenaar) minder vakantiegeld in 2014? Quid  in 2015?
 • Toepassing van het Only once principe laat toe de schuld te verminderen of te annuleren.
 • Vrijstelling van sociale bijdragen = Vrijstelling van pensioen?
 • Zelfde minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen vanaf augustus 2016.

De Ombudsmannen voor de Pensioenen stellen het Jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst Pensioenen voor op dinsdag 21 april 2015 om 10:30 u. Zij zullen tekst en uitleg geven bij de hogervermelde items. Onmiddellijk daarna wordt het Jaarverslag officieel overhandigd aan de heer Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine en aan de heer Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Sociale integratie, Willy Borsus, bevoegd voor zelfstandigenpensioenen.

Lees verder - 14/04/2015 13:22

Oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus akkoord met het voorontwerp van wet en de voorontwerpen van koninklijk besluit tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad.

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Diverse bepalingen wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie

Op voorstel van minister van pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed ter wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Welvaartsaanpassing van een aantal pensioenen voor werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers aan de welvaart aanpast.

Lees verder - 13/03/2015 12:19