Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Pensions

Aangifte bij de databank Opbouw aanvullende pensioenen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werking van de databank Opbouw aanvullende pensioenen verbetert*.

Lees verder - 06/07/2012 16:10

Hervorming van de pensioenen: overgangsmaatregelen privé-sector goedgekeurd - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met een aantal overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van de pensioenen voor werknemers uit de privé-sector. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 08/06/2012 15:27

Uitstel van pensioen na 65 jaar voor statutairen in openbare diensten - tweede lezing

Statutairen van de federale openbare diensten kunnen hun pensioen na 65 jaar uitstellen. Dat heeft de ministerraad nu definitief beslist in navolging van het regeerakkoord*.  De ministerraad heeft ook kennis genomen van een ministerieel besluit en een omzendbrief voor de openbare diensten met precieze richtlijnen voor de maatregel, zodat iedereen ervan gebruik kan maken.

Lees verder - 08/06/2012 15:27

Persuitnodiging ‘Evaluatie van de pensioenbonus’ - Studiecommissie voor de Vergrijzing en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne – maandag 11 juni 2012, 12.30u

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stelt op maandag 11 juni 2012 om 12.30 uur in aanwezigheid van Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne haar advies ‘Evaluatie van de pensioenbonus’ voor. In dit advies onderzoekt de Studiecommissie voor de Vergrijzing het effect van de pensioenbonus op langer werken en formuleert zij een aantal aanbevelingen.

Lees verder - 08/06/2012 10:36

Werking en samenstelling van de Federale Adviesraad voor ouderen - tweede lezing

Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de werking en samenstelling van de Federale Adviesraad voor Ouderen vastlegt. Het gaat om een tweede lezing van een ontwerp dat de ministerraad op 12 februari 2010 goedkeurde. De ministerraad keurt het ontwerp nu definitief goed.

Lees verder - 01/06/2012 15:37

Vicepremier en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne opent Europees congres actief ouder worden en intergenerationele solidariteit, 23 mei 2012 (10.00u)

Vicepremier en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne opent morgen woensdag 23 mei 2012 in Brussel het 7de Europees congres van het European Social Insurance Platform (ESIP).  Congresthema is de rol van sociale verzekeringsinstellingen bij actief ouder worden en solidariteit tussen generaties.

Lees verder - 22/05/2012 14:40

Persuitnodiging 'Inhuldiging vernieuwd gewestelijk kantoor Rijksdienst voor Pensioenen Bergen', 11 mei 2012

Premier Di Rupo en vice-premier en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne huldigen vrijdag 11 mei 2012 samen het vernieuwde gewestelijk kantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in Bergen in.

Lees verder - 09/05/2012 12:51

Hervorming van de pensioenen: overgangsmaatregelen privé-sector goedgekeurd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met een aantal overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van de pensioenen voor werknemers uit de privé-sector.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

Persuitnodiging 'Officiële overhandiging Jaarverslag 2011 Ombudsdienst Pensioenen'

Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne en Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstan­digen en Landbouw Sabine Laruelle nemen nu woensdag 18 april 2012 om 10.30 uur het Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst Pensioenen in ontvangst.

Lees verder - 16/04/2012 19:28