Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën hernieuwt. ...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Overheidsopdracht voor de levering van lichte bedrijfsvoertuigen aan de overheidsdiensten

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Belgische bijdrage aan MINUSMA in Mali in 2018

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Wijziging van de statuten van de NV ASTRID

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Benoeming van de leden van de drie comités die bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen werden opgericht

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Nieuw protocol voor de beveiliging van nucleaire sites

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Aanvulling veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Samenwerkingsakkoord rond de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Conseil des ministres du 14 décembre 2017

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:34

Intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le coût des spécialités pharmaceutiques

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:34