Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen. ...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Dotatie 2017 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Eerste beheerscontract tussen de federale staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel - Tweede lezing

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Regeling van het gebruik van bewakingscamera's

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Justitie: invoeren van een regeling voor spijtoptanten

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Dode hand 2017

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Aanpassingen van een aantal door de werkgever verleende voordelen

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids- en preventieplannen

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Belgische bijdragen aan VN-operaties in 2018

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37

Uitbreiding reglementair stelsel inzake bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen

...

Persbericht - 14/12/2017 - 15:37