Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir de gunning van de overheidsopdracht voor de vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica goed. ...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Toekenning van een toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Overheidsopdrachten voor defensie

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Herziening van de regelgeving over de proefbank voor vuurwapens

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Deelname van Belgische militairen aan de 'enhanced Forward Presence' van de NAVO in Litouwen

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Belgische inzet in het kader van de strijd tegen DAESH in 2018

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55