Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Archives of old University of Leuven recognised as documental world heritage

. The whole dossier can be viewed online:http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/flagship ... ...

Persbericht - 21/06/2013 - 16:54

In beslagname van meer dan 600 pijlgifkikkers, verborgen in lege filmrolletjes

/210.51.45//GSM: 0475/63.04.89 FR: Isabelle Grégoire:02/0210.51.09 Foto's: http://presscenter.org ... ...

Persbericht - 25/10/2004 - 17:15

Rapport van het IPCC over het afremmen van de klimaatverandering : Oproep tot snelle actie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen !

. Daartoe brengt het IPCC op gezette tijden evaluatierapporten uit. (2) www.klimaat.be/2050 ... ...

Persbericht - 11/04/2014 - 13:41

Rapport du GIEC sur l’atténuation des changements climatiques : appel à l’action urgente pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

fin, à intervalles réguliers, des rapports d’évaluation. (2) www.climat.be/2050 ... ...

Persbericht - 11/04/2014 - 13:38

Een website en internetcampagne rond partnergeweld

Vlaamse Gemeenschap was betrokken bij deze vertaling. De ondertitelde film is beschikbaar op www ... ...

Persbericht - 22/11/2013 - 18:17

België wereldwijd voorbeeld op gebied van beleid geweld tegen vrouwen

gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking. Meer info over de Future Policy Award op http://www.worldfuturecouncil.org ... ...

Persbericht - 15/10/2014 - 08:35

La Belgique, bonne élève dans sa politique de lutte contre la violence à l’égard des femmes

Award : http://www.worldfuturecouncil.org/fpa_2014.html Plus d’informations sur le Plan d ... ...

Persbericht - 15/10/2014 - 08:27

Invitation ABCDE conference

the registration form at: www.worldbank.org/abcde-europe [under press info] Registration deadline: May 6 ... ...

Persbericht - 05/05/2004 - 16:30

Uitnodiging ABCDE conferentie

the registration form at: www.worldbank.org/abcde-europe [under press info] Registration deadline: May 6 ... ...

Persbericht - 05/05/2004 - 16:30

Et vous, quel manteau social voulez-vous ?

’une présence sur les médias sociaux twitter et facebook. Rendez-vous vite sur www.fullsocialjacket.org ... ...

Persbericht - 04/12/2013 - 13:56