Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Agenda van de ministerraad van 16 november 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid - Tweede lezing Unesco ... ...

Persbericht - 14/11/2018 - 14:13

Ordre du jour du Conseil des ministres du 16 novembre 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Création d'un nouveau Fonds ... ...

Persbericht - 14/11/2018 - 14:08

Agenda van de elektronische ministerraad van 9 november 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Tussentijds verslag van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019 Opvolgingsverslag eerste ... ...

Persbericht - 09/11/2018 - 09:11

Ordre du jour du Conseil des ministres électronique du 9 novembre 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Rapport intermédiaire du ... ...

Persbericht - 09/11/2018 - 09:08

Ordre du jour du Conseil des ministres du 25 octobre 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Nomination du président et des ... ...

Persbericht - 25/10/2018 - 08:25

Agenda van de ministerraad van 25 oktober 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie ... ...

Persbericht - 25/10/2018 - 08:23

Agenda van de elektronische ministerraad van 19 oktober 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Ontwerp van samenwerkingsakkoord over de coördinatie tussen het beleid over werk- en verblijfsvergunningen ... ...

Persbericht - 18/10/2018 - 14:50

Ordre du jour du Conseil des ministres électronique du 19 octobre 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Accord de coopération relatif ... ...

Persbericht - 18/10/2018 - 14:48

Agenda van de elektronische ministerraad van 12 oktober 2018

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet Ruimtevaartprogramma's: uitvoering van de ... ...

Persbericht - 11/10/2018 - 13:46

Ordre du jour du Conseil des ministres électronique du 12 octobre 2018

Normal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Intervention de Finexpo dans ... ...

Persbericht - 11/10/2018 - 13:42