Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Beste gebruiker van Presscenter.org

Presscenter.org, vergeet dan niet u opnieuw te abonneren. Ontdek het nieuwe communicatieportaal voor ... ...

Persbericht - 01/02/2012 - 09:26

Présentation de la DG Communication externe, des services de Belga et de Presscenter.org (SPF Chancellerie du Premier Ministre)

Wuytack, manager ICT de Belga 16.10h Présentation du nouveau site web Presscenter.org et ... ...

Evenement - 06/02/2012 - 11:24

Voorstelling van de AD Externe Communicatie, de Belga-dienstverlening en Presscenter.org (FOD Kanselarij van de Eerste Minister)

Wuytack, ICT-manager van Belga 16u10 Voorstelling van de nieuwe website Presscenter.org en ... ...

Evenement - 06/02/2012 - 11:14

Cher utilisateur de Presscenter.org

pouvez envoyer un mail à claude.cuvelier@presscenter.org . Isabelle Hoberg Business Manager f ... ...

Persbericht - 01/02/2012 - 09:27

What are the benefits of registering with Presscenter.org?

visit the website.   How do you register with Presscenter.org? Click “Register” on the homepage underneath the section titled MyPresscenter. You are then directed to the “Register ... ...

Pagina - 06/02/2012 - 16:15

Was sind die Vorteile einer Anmeldung bei Presscenter.org?

auf sie zurückgreifen können.   Wie melden Sie sich bei Presscenter.org an? Klicken Sie auf der Startseite unter der Rubrik MyPresscenter auf „Anmelden“. Sie gelangen auf die Seite „Als ... ...

Pagina - 06/02/2012 - 16:10

Quels sont les avantages d’une inscription sur Presscenter.org ?

pouvez y faire appel lors d’une prochaine visite.    Comment vous inscrire sur Presscenter.org ? Cliquez sur "S’inscrire " sur la page d’accueil, sous la rubrique MyPresscenter. Vous ... ...

Pagina - 06/02/2012 - 16:05

Wat zijn de voordelen van een inschrijving op Presscenter.org?

bezoek steeds weer op kunt terugvallen.   Hoe schrijft u zich in op Presscenter.org? Klik op de homepage onder de rubriek MyPresscenter op "Inschrijven". U komt op het ... ...

Pagina - 02/12/2011 - 12:42

Agenda van de elektronische ministerraad van 27 september 2019

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken ... ...

Persbericht - 26/09/2019 - 14:04

Agenda van de elektronische ministerraad van 13 september 2019

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken ... ...

Persbericht - 12/09/2019 - 13:12