Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Agenda van de ministerraad van 1 september 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Regie der gebouwen: keuze van een procedure in het kader van de bouw ... ...

Persbericht - 31/08/2017 - 13:23

Ordre du jour du Conseil des ministres du 1er septembre 2017

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Régie des bâtiments : choix de ... ...

Persbericht - 31/08/2017 - 13:15