Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Agenda van de ministerraad van 10 februari 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Rapport over de ESA-ministerraad van december 2016 Gunning ... ...

Persbericht - 09/02/2017 - 15:33

Agenda van de ministerraad van 2 februari 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Werking en samenstelling van de Commissie voor de openbare ... ...

Persbericht - 01/02/2017 - 14:00

Ordre du jour du Conseil des ministres du 10 février 2017

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Rapport sur le Conseil ... ...

Persbericht - 09/02/2017 - 15:02

Ordre du jour du Conseil des ministres du 2 février 2017

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur  www.presscenter.org et www.belgium.be . Fonctionnement et composition ... ...

Persbericht - 01/02/2017 - 14:08

Ordre du jour du Conseil des ministres du 17 février 2017

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et  www.belgium.be . Accord de collaboration entre ... ...

Persbericht - 16/02/2017 - 11:25

Agenda van de ministerraad van 17 februari 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Vlaams Gewest ... ...

Persbericht - 16/02/2017 - 11:21

Agenda van de ministerraad van 24 februari 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Wijziging van de Vreemdelingenwet inzake kennelijk onrechtmatige ... ...

Persbericht - 23/02/2017 - 14:57

Ordre du jour du Conseil des ministres du 24 février 2017

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Modification de la loi sur les ... ...

Persbericht - 23/02/2017 - 14:32

“Samen tegen vrouwelijke genitale verminking” - Lancering van een Europees leerplatform voor professionals

folder in bijlage en op de website www.uefgm.org Presentatiefilmpje: https://www ... ...

Persbericht - 16/02/2017 - 11:20

« Ensemble contre les mutilations génitales féminines » - Lancement d’une plate-forme européenne de connaissances pour les professionnel-le-s

dépliant ci-joint et le site : www.uefgm.org Vidéo de présentation : https://www ... ...

Persbericht - 16/02/2017 - 11:25