Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Agenda van de ministerraad van 2 september 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Terreinoverdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis ... ...

Persbericht - 01/09/2016 - 15:29

Agenda van de ministerraad van 15 september 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Integratie van de opdrachten van het Belgische Computer Emergency ... ...

Persbericht - 14/09/2016 - 14:44

Agenda van de ministerraad van 8 september 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be .   Toekenning van een subsidie aan de Koninklijke Musea voor ... ...

Persbericht - 07/09/2016 - 15:03

Ordre du jour du Conseil des ministres du 2 septembre 2016

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Cession de terrains pour la ... ...

Persbericht - 01/09/2016 - 15:27

Ordre du jour du Conseil des ministres du 30 septembre 2016

Normaal Le Conseil des ministres électronique peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Perception de rétributions ... ...

Persbericht - 30/09/2016 - 10:07

Agenda van de ministerraad van 30 september 2016

www.presscenter.org en www.belgium.be . Gemeentelijke retributies voor bepaalde ... ...

Persbericht - 30/09/2016 - 09:57

Ordre du jour du Conseil des ministres du 15 septembre 2016

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Intégration des missions du ... ...

Persbericht - 14/09/2016 - 14:34

Ordre du jour du Conseil des ministres du 8 septembre 2016

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Le Conseil des ministres a pris les ... ...

Persbericht - 07/09/2016 - 14:58

PERSUITNODIGING: All on board: België zet zich in voor de toekomst van walvissen en dolfijnen

.15 Inleiding door Marie Christine Marghem · 10.15 - 11.15 Filmvertoning “Sonic Sea” www.sonicsea.org ... ...

Persbericht - 13/09/2016 - 14:48

INVITATION A LA PRESSE: Tous à bord : la Belgique se mobilise pour l’avenir des cétacés

· 10.15 - 11.15 Diffusion du film “Sonic Sea” - www.sonicsea.org · 11.15 - 11.30 Pause · 11 ... ...

Persbericht - 13/09/2016 - 14:44