Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Agenda van de ministerraad van 27 mei 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be .  Herstellings- en restauratiewerken voor Brusselse musea en ... ...

Persbericht - 26/05/2016 - 15:12

Ordre du jour du Conseil des ministres du 27 mai 2016

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Travaux de rénovation et de ... ...

Persbericht - 26/05/2016 - 15:07