Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Agenda van de ministerraad van 13 mei 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be .  Retributievrijstelling voor buitenlandse studenten en onderzoekers ... ...

Persbericht - 11/05/2016 - 16:42

Ordre du jour du Conseil des ministres du 13 mai 2016

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Dispense de la redevance pour ... ...

Persbericht - 11/05/2016 - 16:37