Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Agenda van de ministerraad van 5 februari 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Overgangsregeling voor de uitbetaling van tegemoetkoming voor hulp ... ...

Persbericht - 04/02/2016 - 14:00

Ordre du jour du Conseil des ministres du 5 février 2016

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Régime transitoire pour le ... ...

Persbericht - 04/02/2016 - 13:58