Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www mypresscenter org
Milieuvriendelijke auto's: Unizo en Federauto vergissen zich

zonder verificatie de wereld wordt ingestuurd. Ook te raadplegen op www.presscenter.org ... ...

Persbericht - 06/06/2007 - 15:04

Ministerraad van 7 december 2007

presscenter.org . 0 ... ...

Persbericht - 07/12/2007 - 16:18

Conseil des ministres du 7 décembre 2007

 dans presscenter.org 0 ... ...

Persbericht - 07/12/2007 - 16:18

Internationale conferentie over duurzaam beheer van de bossen in de Democratische Republiek Congo

of deels wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 23 februari inschrijven bij julie.leduc@btcctb.org ... ...

Persbericht - 23/02/2007 - 09:46

Conférence internationale sur la gestion durable des forêts en République Démocratique du Congo

Internationale sur la gestion durable des forêts en RDC sont invités à s'inscrire auprès de julie.leduc@btcctb.org ... ...

Persbericht - 23/02/2007 - 09:46

MINISTER DE GUCHT ZIT DE VN-VEILIGHEIDSRAAD VOOR VOOR HET THEMATISCH DEBAT GRONDSTOFFEN EN CONFLICT

beheren. De volledige verklaring is beschikbaar op de website van de Verenigde Naties: http://www.un.org ... ...

Persbericht - 26/06/2007 - 10:02

Karel De Gucht préside Conseil de sécurité pour débat thématique ressources naturelles et conflits

gérer leurs ressources naturelles. La déclaration intégrale est consultable sur le site http://www.un.org ... ...

Persbericht - 26/06/2007 - 10:02

De Congolese bossen: de toekomst van onze planeet ?

: www.btcctb.org Perscontact BTC Guido Couck T 02 505 37 01 E guido.couck@btcctb.org ... ...

Persbericht - 06/06/2007 - 19:50

Les forêts congolaises, l'avenir de la planète?

téléchargeable sur le site de la CTB dans le courant du mois de juin : www.btcctb.org Contact Presse CTB ... ...

Persbericht - 06/06/2007 - 19:50