Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www fin belgique be
Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 2 oktober 1995

: Regentlaan 54 1000 Brussel Tel: 02/514.08.00 en op Internet (FVD-site: http://www.belgium.be/belgium/ , E-mail::info@belgium.be) Verder machtigde de Ministerraad de Minister van Binnenlandse Zaken tot ... ...

Persbericht - 02/10/1995 - 14:00