Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

www fait be
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Walhin Busschots LOGO_FAVV ... ...

Bron - 27/03/2014 - 11:44

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

02 211 82 11 www ... ...

Bron - 27/03/2014 - 11:54

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

02 211 82 11 www ... ...

Bron - 27/03/2014 - 11:46

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

02 211 82 11 www ... ...

Bron - 27/03/2014 - 11:45

Insecten op je bord: hoe veilig is dit?

Comité van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) hebben een advies ... ...

Persbericht - 23/10/2014 - 20:57

Export van levende vetmestrunderen: opening van de Turkse markt

exportdiensten van het FAVV te verdubbelen. Minister Willy Borsus verklaarde het volgende: “De ... ...

Persbericht - 24/11/2015 - 12:18

De ongezouten waarheid

het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hebben een gemeenschappelijk ... ...

Persbericht - 23/05/2012 - 11:06

Agenda van de ministerraad van 2 december 2016

leden van het wetenschappelijk comité van het FAVV Verbetering van het proces voor inning van retributies van het FAVV Wijzigingen aan de wet over boekhoudkundige en fiscale beroepen ... ...

Persbericht - 01/12/2016 - 14:45

Dotatie aan Voedselagentschap stijgt met 58%

crisisreserve aan te leggen. Doordat het aandeel van de overheidsfinanciering binnen de FAVV ... ...

Persbericht - 26/02/2008 - 19:25

Agenda van de ministerraad van 27 oktober 2017

van de fondsen van het FAVV naar de FOD Volksgezondheid Benoeming van een lid van de raad van ... ...

Persbericht - 25/10/2017 - 10:07