Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Oproep voor ontwerpers voor Josaphat, de nieuwe groene wijk voor Brussel

zijn beschikbaar op e-Procurement . Meer info over dit project op www ... ...

Persbericht - 27/09/2019 - 14:19

Extension du métro à Bruxelles - Des plans optimisés pour un projet de qualité

recommandations de l’étude seront transmises aux services de Beliris, les plans seront adaptés et une enquête ... ...

Persbericht - 21/01/2019 - 11:36

Uitbreiding metronet in Brussel - Geoptimaliseerde plannen voor een kwaliteitsproject

overgemaakt zijn aan de diensten van Beliris, zullen de plannen aangepast worden en zal er een openbaar ... ...

Persbericht - 21/01/2019 - 11:32

Pressedienst von Didier Reynders, Vizepremierminister und Minister der Auswärtigen und der Europäischen Angelegenheiten und der Landesvertei-digung, beauftragt mit Beliris und den Föderalen Kulturellen Institutionen

+32 2 511 63 85 http://www ... ...

Bron - 17/12/2018 - 12:50

Press service of Didier Reynders, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs, and of Defence, in charge of Beliris and Federal Cultural Institutions

+32 2 511 63 85 http://www ... ...

Bron - 17/12/2018 - 12:46

Service de presse de Didier Reynders, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

+32 2 511 63 85 http://www ... ...

Bron - 10/12/2018 - 12:00

Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

+32 2 511 63 85 http://www ... ...

Bron - 10/12/2018 - 11:59

Agenda van de ministerraad van 23 november 2018

tussen hulpverleningszones: toevoeging van een tarief voor een commandowagen Beliris: afsluiten ... ...

Persbericht - 22/11/2018 - 15:45

Ordre du jour du Conseil des ministres du 23 novembre 2018

les zones de secours : ajout d'un tarif pour un véhicule de commandement Beliris : conclusion ... ...

Persbericht - 22/11/2018 - 15:44

Beliris

De Swaef CMYK_beliris ... ...

Bron - 22/05/2018 - 13:36