Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Ordre du jour du Conseil des ministres du 29 mai 2015

de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Contrat de services avec Belga SA pour la fourniture de services média Beliris : commandes dans le cadre du marché d ... ...

Persbericht - 28/05/2015 - 14:36

Agenda van de ministerraad van 18 maart 2011

www.presscenter.org en www.premier.be . ... ...

Persbericht (RSS) - 17/03/2011 - 17:06

Agenda van de ministerraad van 2 oktober 2009

ministerraad op www.presscenter.org en www ... ...

Persbericht - 01/10/2009 - 09:51

Agenda van de ministerraad van 24 mei 2013

de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org , www.belgium.be en www. premier.be . Optifed: BELINCOSOC-project voor de internationale samenwerking op het vlak van sociale bescherming Ontwerp van marien ruimtelijk plan Beliris: uitbreiding ... ...

Persbericht - 23/05/2013 - 15:55

Construire l’avenir du Théâtre royal de la Monnaie

.vanderborght@regiedesbatiments.be Avenue de la Toison d’Or 87 bte 2, 1060 Bruxelles M : 0479 31 26 91 www ... ...

Persbericht - 07/09/2016 - 14:29

Agenda van de ministerraad van 3 april 2015

-linedienst Overheidsopdrachten in het kader van het samenwerkingsakkoord Beliris Pensioenhervorming Bijdrage 2015 ... ...

Persbericht - 02/04/2015 - 14:37

Ordre du jour du Conseil des ministres du 3 avril 2015

le cadre de l'accord de coopération Beliris Réforme des pensions Cotisation 2015 ... ...

Persbericht - 02/04/2015 - 14:31

Ordre du jour du Conseil des ministres du 24 mai 2013

Projet de plan d'aménagement des espaces marins Beliris : extension du réseau de transports en ... ...

Persbericht - 23/05/2013 - 16:00

Agenda van de ministerraad van 15 maart 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op  www.presscenter.org en www.premier.be . Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten Dossiers in het kader van Beliris Aangifte van mandaten en vermogens van regeringsleden ... ...

Persbericht - 15/03/2012 - 15:44

Ordre du jour du Conseil des ministres du 15 mars 2012

communiqués de presse sur www.presscenter.org et www.premier.be . Discipline budgétaire : demandes d'engagements de crédits Dossiers dans le cadre de Beliris Dépôt des listes de ... ...

Persbericht - 15/03/2012 - 14:59