Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Ordre du jour du Conseil des ministres du 23 novembre 2018

les zones de secours : ajout d'un tarif pour un véhicule de commandement Beliris : conclusion ... ...

Persbericht - 22/11/2018 - 16:44

Agenda van de ministerraad van 4 september 2015

verkiezingsgegevens Beliris: bijakte nr. 2 bij de ontwerpersopdracht voor de heraanleg van de centrumlanen van ... ...

Persbericht - 03/09/2015 - 14:09

Ordre du jour du Conseil des ministres du 10 février 2017

Régie portuaire d'Anvers Marché public pour la DG Sécurité civile du SPF Intérieur Beliris ... ...

Persbericht - 09/02/2017 - 16:02

Agenda van de ministerraad van 7 juli 2017

gevelrestauratie van het Justitiepaleis in Brussel Beliris : gunning van een overheidsopdracht voor grond ... ...

Persbericht - 06/07/2017 - 14:37

Agenda van de ministerraad van 11 september 2015

overgedragen werden naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones Beliris: heraanleg van de centrumlanen ... ...

Persbericht - 09/09/2015 - 14:41

Ordre du jour du Conseil des ministres du 4 septembre 2015

application de transmission digitale des données électorales Beliris : avenant n°2 à la mission d ... ...

Persbericht - 03/09/2015 - 14:08

Ordre du jour du Conseil des ministres du 7 juillet 2017

Beliris : attribution d'un marché public pour essais de sols et de reconnaissance dans le cadre de l ... ...

Persbericht - 06/07/2017 - 14:40

Bouwen aan de toekomst van de Koninklijke Muntschouwburg

.vanderborght@regiedergebouwen.be Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel M: 0479 31 26 91 www.regiedergebouwen.be Regie ... ...

Persbericht - 07/09/2016 - 14:20

Ordre du jour du Conseil des ministres du 11 septembre 2015

Beliris : réaménagement des boulevards du centre à Bruxelles - 2e volet Marchés publics pour la ... ...

Persbericht - 09/09/2015 - 14:39

Agenda van de ministerraad van 29 mei 2015

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Dienstencontract met Belga nv voor de levering van mediadiensten Beliris: bestellingen in het kader van de ... ...

Persbericht - 28/05/2015 - 14:37