Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Press service of Laurette Onkelinx, Deputy Prime Minister and Minister for Social Affairs and Health, in charge of Beliris and the federal cultural institutions

+32 2 230 10 67 http://www ... ...

Bron - 13/01/2012 - 10:26

Persdienst van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Culturele Instellingen, Laurette Onkelinx

belast met beliris culturele instellingen laurette onkelinx) (Ministerraad) ... ...

Bron - 12/01/2012 - 18:42

Pressedienst von Laurette Onkelinx, Vizepremierministerin und Ministerin für soziale Angelegenheiten und Volksgesundheit, zuständig für Beliris und föderale kulturelle Institutionen

volksgesundheit zuständig für beliris und föderale kulturelle institutionen, pressedienst von laurette onkelinx vizepremierministerin und ministerin für soziale angelegenheiten und volksgesundheit zuständig für beliris und föderale ... ...

Bron - 12/01/2012 - 19:10

Service de presse de Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

chargée beliris des institutions culturelles fédérales, service presse mme laurette onkelinx vicepremière ministre ministre des affaires sociales santé publique chargée beliris des institutions culturelles ... ...

Bron - 12/01/2012 - 18:52

Uitbreiding metronet in Brussel - Geoptimaliseerde plannen voor een kwaliteitsproject

overgemaakt zijn aan de diensten van Beliris, zullen de plannen aangepast worden en zal er een openbaar ... ...

Persbericht - 21/01/2019 - 12:32

Extension du métro à Bruxelles - Des plans optimisés pour un projet de qualité

recommandations de l’étude seront transmises aux services de Beliris, les plans seront adaptés et une enquête ... ...

Persbericht - 21/01/2019 - 12:36

Agenda van de ministerraad van 10 februari 2017

Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken Beliris: overheidsopdracht betreffende de restauratie van het ... ...

Persbericht - 09/02/2017 - 16:33

Agenda van de ministerraad van 17 maart 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be . Beliris: Koninklijke Muntschouwburg en Metro Noord Steun van ... ...

Persbericht - 16/03/2016 - 15:03

Ordre du jour du Conseil des ministres du 17 mars 2016

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org  et www.belgium.be . Beliris : Théâtre royal de la ... ...

Persbericht - 16/03/2016 - 14:58

Agenda van de ministerraad van 23 november 2018

tussen hulpverleningszones: toevoeging van een tarief voor een commandowagen Beliris: afsluiten ... ...

Persbericht - 22/11/2018 - 16:45