Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Press service of Laurette Onkelinx, Deputy Prime Minister and Minister for Social Affairs and Health, in charge of Beliris and the federal cultural institutions

+32 2 230 10 67 http://www ... ...

Bron - 13/01/2012 - 09:26

Persdienst van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Culturele Instellingen, Laurette Onkelinx

belast met beliris culturele instellingen laurette onkelinx) (Ministerraad) ... ...

Bron - 12/01/2012 - 17:42

Pressedienst von Laurette Onkelinx, Vizepremierministerin und Ministerin für soziale Angelegenheiten und Volksgesundheit, zuständig für Beliris und föderale kulturelle Institutionen

volksgesundheit zuständig für beliris und föderale kulturelle institutionen, pressedienst von laurette onkelinx vizepremierministerin und ministerin für soziale angelegenheiten und volksgesundheit zuständig für beliris und föderale ... ...

Bron - 12/01/2012 - 18:10

Service de presse de Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

chargée beliris des institutions culturelles fédérales, service presse mme laurette onkelinx vicepremière ministre ministre des affaires sociales santé publique chargée beliris des institutions culturelles ... ...

Bron - 12/01/2012 - 17:52