Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Press service of Laurette Onkelinx, Deputy Prime Minister and Minister for Social Affairs and Health, in charge of Beliris and the federal cultural institutions

+32 2 230 10 67 http://www ... ...

Bron - 13/01/2012 - 09:26

Pressedienst von Laurette Onkelinx, Vizepremierministerin und Ministerin für soziale Angelegenheiten und Volksgesundheit, zuständig für Beliris und föderale kulturelle Institutionen

volksgesundheit zuständig für beliris und föderale kulturelle institutionen, pressedienst von laurette onkelinx vizepremierministerin und ministerin für soziale angelegenheiten und volksgesundheit zuständig für beliris und föderale ... ...

Bron - 12/01/2012 - 18:10

Service de presse de Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

chargée beliris des institutions culturelles fédérales, service presse mme laurette onkelinx vicepremière ministre ministre des affaires sociales santé publique chargée beliris des institutions culturelles ... ...

Bron - 12/01/2012 - 17:52

Persdienst van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Culturele Instellingen, Laurette Onkelinx

belast met beliris culturele instellingen laurette onkelinx) (Ministerraad) ... ...

Bron - 12/01/2012 - 17:42

Service de presse de Didier Reynders, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

beliris des institutions culturelles fédérales, service presse didier reynders vicepremier ministre ministre des affaires étrangères européennes chargé beliris des institutions culturelles fédérales ... ...

Bron - 21/10/2014 - 12:22

Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

beliris culturele instellingen, persdienst van didier reynders viceeersteminister minister van buitenlandse zaken europese zaken belast met beliris culturele instellingen) (Government) ... ...

Bron - 21/10/2014 - 12:20

Pressedienst von Didier Reynders, Vizepremierminister und minister der Auswärtigen und der Europäischen Angelegenheiten, beauftragt mit Beliris und den Föderalen Kulturellen Institutionen

mit beliris und den föderalen kulturellen institutionen) (Government) ... ...

Bron - 21/10/2014 - 12:24

Press service of Didier Reynders, Deputy prime minister and Minister of Foreign and European Affairs, in charge of Beliris and Federal Cultural Institutions

+32 2 511 63 85 http://www ... ...

Bron - 21/10/2014 - 12:44

Pressedienst von Didier Reynders, Vizepremierminister und Minister der Auswärtigen und der Europäischen Angelegenheiten und der Landesvertei-digung, beauftragt mit Beliris und den Föderalen Kulturellen Institutionen

+32 2 511 63 85 http://www ... ...

Bron - 17/12/2018 - 12:50

Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

+32 2 511 63 85 http://www ... ...

Bron - 10/12/2018 - 11:59