Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Uitbreiding metronet in Brussel - Geoptimaliseerde plannen voor een kwaliteitsproject

overgemaakt zijn aan de diensten van Beliris, zullen de plannen aangepast worden en zal er een openbaar ... ...

Persbericht - 21/01/2019 - 12:32

Extension du métro à Bruxelles - Des plans optimisés pour un projet de qualité

recommandations de l’étude seront transmises aux services de Beliris, les plans seront adaptés et une enquête ... ...

Persbericht - 21/01/2019 - 12:36

Agenda van de ministerraad van 10 februari 2017

Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken Beliris: overheidsopdracht betreffende de restauratie van het ... ...

Persbericht - 09/02/2017 - 16:33

Agenda van de ministerraad van 17 maart 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be . Beliris: Koninklijke Muntschouwburg en Metro Noord Steun van ... ...

Persbericht - 16/03/2016 - 15:03

Ordre du jour du Conseil des ministres du 17 mars 2016

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org  et www.belgium.be . Beliris : Théâtre royal de la ... ...

Persbericht - 16/03/2016 - 14:58

Agenda van de ministerraad van 23 november 2018

tussen hulpverleningszones: toevoeging van een tarief voor een commandowagen Beliris: afsluiten ... ...

Persbericht - 22/11/2018 - 16:45

Ordre du jour du Conseil des ministres du 23 novembre 2018

les zones de secours : ajout d'un tarif pour un véhicule de commandement Beliris : conclusion ... ...

Persbericht - 22/11/2018 - 16:44

Agenda van de ministerraad van 4 september 2015

verkiezingsgegevens Beliris: bijakte nr. 2 bij de ontwerpersopdracht voor de heraanleg van de centrumlanen van ... ...

Persbericht - 03/09/2015 - 14:09

Ordre du jour du Conseil des ministres du 10 février 2017

Régie portuaire d'Anvers Marché public pour la DG Sécurité civile du SPF Intérieur Beliris ... ...

Persbericht - 09/02/2017 - 16:02

Agenda van de ministerraad van 7 juli 2017

gevelrestauratie van het Justitiepaleis in Brussel Beliris : gunning van een overheidsopdracht voor grond ... ...

Persbericht - 06/07/2017 - 14:37