Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Uitbreiding metronet in Brussel - Geoptimaliseerde plannen voor een kwaliteitsproject

overgemaakt zijn aan de diensten van Beliris, zullen de plannen aangepast worden en zal er een openbaar ... ...

Persbericht - 21/01/2019 - 12:32

Extension du métro à Bruxelles - Des plans optimisés pour un projet de qualité

recommandations de l’étude seront transmises aux services de Beliris, les plans seront adaptés et une enquête ... ...

Persbericht - 21/01/2019 - 12:36