Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Agenda van de ministerraad van 17 maart 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be . Beliris: Koninklijke Muntschouwburg en Metro Noord Steun van ... ...

Persbericht - 16/03/2016 - 15:03

Ordre du jour du Conseil des ministres du 17 mars 2016

Normaal Le Conseil des ministres peut modifier l'ordre du jour. A l'issue du Conseil des ministres, vous trouverez les communiqués de presse sur www.presscenter.org  et www.belgium.be . Beliris : Théâtre royal de la ... ...

Persbericht - 16/03/2016 - 14:58

Bouwen aan de toekomst van de Koninklijke Muntschouwburg

.vanderborght@regiedergebouwen.be Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel M: 0479 31 26 91 www.regiedergebouwen.be Regie ... ...

Persbericht - 07/09/2016 - 14:20

Construire l’avenir du Théâtre royal de la Monnaie

.vanderborght@regiedesbatiments.be Avenue de la Toison d’Or 87 bte 2, 1060 Bruxelles M : 0479 31 26 91 www ... ...

Persbericht - 07/09/2016 - 14:29