Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Agenda van de ministerraad van 4 september 2015

verkiezingsgegevens Beliris: bijakte nr. 2 bij de ontwerpersopdracht voor de heraanleg van de centrumlanen van ... ...

Persbericht - 03/09/2015 - 14:09

Agenda van de ministerraad van 11 september 2015

overgedragen werden naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones Beliris: heraanleg van de centrumlanen ... ...

Persbericht - 09/09/2015 - 14:41

Ordre du jour du Conseil des ministres du 4 septembre 2015

application de transmission digitale des données électorales Beliris : avenant n°2 à la mission d ... ...

Persbericht - 03/09/2015 - 14:08

Ordre du jour du Conseil des ministres du 11 septembre 2015

Beliris : réaménagement des boulevards du centre à Bruxelles - 2e volet Marchés publics pour la ... ...

Persbericht - 09/09/2015 - 14:39

Agenda van de ministerraad van 29 mei 2015

Normal De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be . Dienstencontract met Belga nv voor de levering van mediadiensten Beliris: bestellingen in het kader van de ... ...

Persbericht - 28/05/2015 - 14:37

Ordre du jour du Conseil des ministres du 29 mai 2015

de presse sur www.presscenter.org et www.belgium.be . Contrat de services avec Belga SA pour la fourniture de services média Beliris : commandes dans le cadre du marché d ... ...

Persbericht - 28/05/2015 - 14:36

Agenda van de ministerraad van 3 april 2015

-linedienst Overheidsopdrachten in het kader van het samenwerkingsakkoord Beliris Pensioenhervorming Bijdrage 2015 ... ...

Persbericht - 02/04/2015 - 14:37

Ordre du jour du Conseil des ministres du 3 avril 2015

le cadre de l'accord de coopération Beliris Réforme des pensions Cotisation 2015 ... ...

Persbericht - 02/04/2015 - 14:31