Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

17.06.2019 - Persbericht - Brandweer Brussel en Beliris slaan de handen in mekaar voor het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne in Elsene

Een nieuwe stap voor de bouw van een brandweerkazerne in Elsene wordt genomen : Beliris, de bouwexpert voor Brussel, heeft het studiebureau belast met het ontwerpen van een infrastructuur die beantwoordt aan de noden van brandweerlieden, aangesteld. ...

Persbericht - 17/06/2019 - 11:15

17.06.2019 - Communiqué de presse - Les pompiers de Bruxelles et Beliris unissent leurs forces pour construire une nouvelle caserne de pompiers à Ixelles

...

Persbericht - 17/06/2019 - 11:10

Results OLO auction of 17/06/2019

...

Persbericht - 17/06/2019 - 10:50

Resultaten OLO-aanbesteding van 17/06/2019

...

Persbericht - 17/06/2019 - 10:49

Résultats de l'adjudication OLO du 17/06/2019

...

Persbericht - 17/06/2019 - 10:49

OLO-auction of 17/06/2019 : range

...

Persbericht - 14/06/2019 - 11:50

Adjudication OLO du 17/06/2019 : montant à adjuger

...

Persbericht - 14/06/2019 - 11:49

OLO-aanbesteding van 17/06/2019 : aan te besteden bedrag

...

Persbericht - 14/06/2019 - 11:49

Etiquette CO2 : fabricants et vendeurs de voitures peuvent mieux faire !

...

Persbericht - 14/06/2019 - 11:22

CO2-etiket: autofabrikanten en -verkopers kunnen beter

...

Persbericht - 14/06/2019 - 11:07