Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Ministerraad van 22 december 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 22 december 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. ...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Toekenning van een toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Overheidsopdrachten voor defensie

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Herziening van de regelgeving over de proefbank voor vuurwapens

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Deelname van Belgische militairen aan de 'enhanced Forward Presence' van de NAVO in Litouwen

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Belgische inzet in het kader van de strijd tegen DAESH in 2018

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55

Hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

...

Persbericht - 22/12/2017 - 15:55