Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Ministerraad van 30 juni 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 juni 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. ...

Persbericht - 30/06/2017 - 13:25

Woonstbetreding voor de aanhouding van personen in illegaal verblijf wordt wettelijk geregeld - Tweede lezing

...

Persbericht - 30/06/2017 - 13:25

Benoeming van de voorzitter van het beheerscomité van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen

...

Persbericht - 30/06/2017 - 13:25

Mandaat voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie om het Protocol tot wijziging van het Akkoord over het eurovignet te ondertekenen

...

Persbericht - 30/06/2017 - 13:25

Bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wetten over de organisatie van de elektriciteitsmarkt en het vervoer van gasachtige producten

...

Persbericht - 30/06/2017 - 13:25

Beëindigen van het recht op een verhoogde tegemoetkoming als gevolg van een wijziging van de gezinssamenstelling

...

Persbericht - 30/06/2017 - 13:25

Onderwerping van de mindervalide werklozen aan de sociale zekerheid

...

Persbericht - 30/06/2017 - 13:25

Financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen en de storting van een bedrag aan twee fondsen actief in fundamenteel onderzoek

...

Persbericht - 30/06/2017 - 13:25

Aanpassingen aan de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

...

Persbericht - 30/06/2017 - 13:25

Overheidsopdrachten voor Defensie

...

Persbericht - 30/06/2017 - 13:25