Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Ministerraad van 31 maart 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 31 maart 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. ...

Persbericht - 31/03/2017 - 15:03

Aanhangsel bij de bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor 2017-2018

...

Persbericht - 31/03/2017 - 15:03

Wijziging van de samenwerkingsakkoorden tussen de federale staat en het Vlaams en Waals gewest over de uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

...

Persbericht - 31/03/2017 - 15:03

Bestrijding van boviene virale diarree

...

Persbericht - 31/03/2017 - 15:03

Aanvullend pensioen van de tweede pijler voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon - Tweede lezing

...

Persbericht - 31/03/2017 - 15:03

Instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid en de bescherming van kinderen

...

Persbericht - 31/03/2017 - 15:03

Verplichtingen voor luchtvaartmaatschappijen in verband met de verwerking van passagiersgegevens

...

Persbericht - 31/03/2017 - 15:03

Verplichtingen van Belgocontrol op het vlak van voorzieningen voor de eindeloopbaankosten

...

Persbericht - 31/03/2017 - 15:03

Recht op loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering en onderbrekingsuitkeringen

...

Persbericht - 31/03/2017 - 15:03

Verdeling kredieten voor het dekken van uitgaven van maatregelen en nieuwe initiatieven in de strijd tegen terrorisme en radicalisme

...

Persbericht - 31/03/2017 - 15:03