Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Results of the Treasury certificate auction of 2/02/2016

The Belgian Debt Agency informs you that it has accepted bids of Treasury certificates for a total amount of EUR 2.332 billion, distributed into the following lines : ISIN Code : BE0312730022 - 12/05/2016 Amount taken (EUR billion): 1.032 ...

Persbericht - 02/02/2016 - 10:14

Resultaten van de aanbesteding van schatkistcertificaten van 2/02/2016

...

Persbericht - 02/02/2016 - 10:04

Résultats de l'adjudication de certificats de Trésorerie du 2/02/2016

...

Persbericht - 02/02/2016 - 10:13

Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers: Willy Borsus wil de slecht gedefinieerde statuten beter controleren

...

Persbericht - 05/02/2016 - 08:18

Faux indépendants et faux salariés : Willy Borsus veut mieux contrôler les statuts mal définis

...

Persbericht - 05/02/2016 - 08:16

Agenda van de ministerraad van 5 februari 2016

...

Persbericht - 04/02/2016 - 14:00

Ordre du jour du Conseil des ministres du 5 février 2016

...

Persbericht - 04/02/2016 - 13:58

Ministerraad van 5 februari 2016

...

Persbericht - 05/02/2016 - 15:14

Conseil des ministres du 5 février 2016

...

Persbericht - 05/02/2016 - 15:12

Régime transitoire pour le paiement de l'allocation d'aide aux personnes âgées en 2016

...

Persbericht - 05/02/2016 - 15:12