Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Zoeken

Consommation problématique d’alcool: trop peu de soutien, trop tard. Pistes pour une approche coordonnée

Près de 10% des adultes en Belgique consomment l’alcool d’une manière que l’on qualifie de problématique. Mais parmi eux, seulement un sur douze cherche ou reçoit de l’aide, et encore, souvent après plusieurs années. À la demande du SPF Santé publique, ...

Persbericht - 24/12/2015 - 13:39

Hulp bij problematisch alcoholgebruik – too little, too late. Pistes voor een gecoördineerde aanpak

...

Persbericht - 24/12/2015 - 13:33

Ministerraad van 23 december 2015

...

Persbericht - 23/12/2015 - 15:48

Aanpassingen wetgeving Tax Shelter-stelsel

...

Persbericht - 23/12/2015 - 15:48

Hernieuwing mandaten van de vertegenwoordigers van de federale staat in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

...

Persbericht - 23/12/2015 - 15:48

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken en geïntegreerde politie - Tweede lezing

...

Persbericht - 23/12/2015 - 15:48

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

...

Persbericht - 23/12/2015 - 15:48

Benoeming en beëindiging mandaten van leden en voorzitters van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

...

Persbericht - 23/12/2015 - 15:48

Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

...

Persbericht - 23/12/2015 - 15:48

Overheidsopdracht voor FOD Justitie: uitbreiding van de applicatie Sidis Suite

...

Persbericht - 23/12/2015 - 15:48