Overheidsopdracht voor Defensie: medische steun tijdens militaire inzet in de Sahel of Centraal-Afrika