Aanduiding van een lid van de commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met toezicht op het verzamelen van gegevens