Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken