Goedkeuring van wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars