Dekking van de kleine statuten op het vlak van arbeidsongevallen