Toestand van de federale staatsschuld per eind februari 2019