Toestand van de federale staatsschuld per eind januari 2019