Instemming met het verdrag over de vastlegging van minimumlonen