Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie