Toestand van de federale staatsschuld per eind december 2018