Toestand van de federale staatsschuld per eind november 2018